Privacy- en cookieverklaring

Introductie
Dit is de privacyverklaring van Alfasigma Nederland BV. Alfasigma Nederland BV vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan de Renal Highlights . Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Alfasigma Nederland BV zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Verder stellen wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. De laatste versie is aangepast op 10 maart 2020. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Alfasigma Nederland BV, gevestigd te Utrecht aan de Groenewoudsedijk 55t, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04049735.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Alfasigma Nederland BV verzamelt en verwerkt van bezoekers van de website. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.
Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Alfasigma Nederland BV ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitingen van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?
De gegevens die wij verzamelen op onze websites zijn gegevens over uw inschrijving op onze website. Wij verzamelen de gegevens die u middels het registratieformulier achterlaat, waaronder mogelijk personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie uit contactformulier wordt gebruikt om te registeren als deelnemers, om te reageren op registratie en na afloop van de nascholing een enquête formulier toe te sturen.
De gegevens die wij verzamelen indien u zich inschrijft voor een congres of nascholing, zijn (mits van toepassing) inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Alfasigma Nederland BV gebruikt deze gegevens ter identificatie en om in het kader van de goede uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening contact met u op te kunnen nemen.
Om u op een correcte wijze van dienst te zijn heeft Alfasigma Nederland BV genoemde gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Alfasigma Nederland BV is een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan de Renal Highlights nascholing. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het niet mogelijk om deel te nemen aan deze nascholing. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft.  Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.
Bij het bezoeken van websites worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben analytische software ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?
Analytische cookies
Wij maken geen gebruik van analytische cookies.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. Wanneer de dienstverlening beëindigd wordt of uw account op deze website gedurende een periode van 3 jaar niet heeft gebruikt, zullen wij de gegevens verwijderen.
U kunt Alfasigma Nederland BV op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.
Alfasigma Nederland BV kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is of indien het persoonsgegevens betreft die Alfasigma Nederland BV namens haar klanten bewaart en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?
Het is mogelijk dat Alfasigma Nederland BV bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

  • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website;
  • Partners waarvan wij, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website;
  • Partners en opdrachtgever waarmee Alfasigma Nederland BV samenwerkt om de Renal Highlights nascholing te organiseren.
  • Derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten waar in ieder geval onder vallen drukkerijen, mailverwerkers, vormgevers-, hotels en congrescentra of andere accommodatieverschaffers instellingen waarmee Alfasigma Nederland BV samenwerkt .

Alfasigma Nederland BV waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.
Wij verkopen of verspreiden uw persoonsgegevens nooit aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Alfasigma Nederland BV hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Alfasigma Nederland BV zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Alfasigma Nederland BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.
Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Alfasigma Nederland BV of die van een derde partij waarmee wij samenwerken. Als wij samenwerken met een derde partij, hebben wij heldere afspraken met deze partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, correctie en verwijdering
U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.
Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:
Alfasigma Nederland BV, Groenewoudsedijk 55, 3528 GB Utrecht, tel: 030- 6702020, www.sigma-tau.nl

Laatste update: maart 2020

Scroll naar boven